Silogata 20 AS som er heleid av Tema Eiendom AS selger 100 prosent av aksjene i førstnevnte selskap til Østre Toten Kommune. Selskapet eier Jernbanegata 4 på Lena som ble oppført i 1998. Eiendommen har et tomteareal på 2 926 kvm og en bebyggelse på 2 014 kvm BTA, og har for tiden leiekontrakt med Toten Treningssenter AS samt noe ledige arealer.

Kjøper har planer om å benytte deler av eiendommen til kommunale aktiviteter. Overtagelse er planlagt 31.10 2023 og er avhengig av politisk tilslutning som forventes å foreligge senest 10.09 2023.