tema-eiendom
Tema Eiendom har bedt om pristilbud på omlegging til fjernvarme på totalt 50 eiendommer. Ringvegen 26 på Gjøvik er en av de.Tema Eiendom har bedt om pristilbud på omlegging til fjernvarme på totalt 50 eiendommer. Ringvegen 26 på Gjøvik er en av de.

Legger om til fjernvarme i alle bygg

TEMA er i gang med å legge om til fjernvarme i alle bygg hvor det er behov for varme og fjernvarme er tilgjengelig. Dette skal ikke bare lønne seg for selskapet i kroner og øre. Det skal lønne seg for leietakere – og selvfølgelig også for miljøet.

Tema Eiendom er Innlandets største eiendomsutvikler. Det er derfor en stor oppgave selskapet har tatt på seg. 26 bygg, som vil si 120.000 kvm er allerede koblet opp til fjernvarme, men dette er bare en tredjedel av bygningsmassen. Hele bygningsmassen er planlagt varmet opp med fornybar energi innen 2030. Omlegging til fjernvarme er det største bidraget i skiftet. Les mer om bærekraftsstrategien her.

Børge Moen er direktør for eiendom og forvaltning i Tema Eiendom. Han forteller om arbeidet som er satt igang:

«Vi har nå bedt om tilbud på fjernvarme på rundt femti bygg. Rundt ti av de kommer til å stå ferdig med fjernvarme ila 2023».
Børge Moen, direktør i eiendom og forvaltning i Tema eiendom forteller at også leietakerne er mer og mer opptatt av smart energiforbrukBørge Moen, direktør i eiendom og forvaltning i Tema eiendom forteller at også leietakerne er mer og mer opptatt av smart energiforbruk


 

Bærekraft som lønner seg

Å tenke bærekraft er ikke lenger bare et nødvendig onde. Det lønner seg faktisk. Én ting er at akkurat fjernvarme er billigere enn alternativet i de fleste bygg – å gå over til fjernvarme på mange bygg gir dessuten Tema Eiendom kvantumsrabatt, en annen ting er at leietakere ønsker å leie i bygg som er bærekraftige.  

«Det betyr at vi trekker til oss en større og større del av markedet, som blir mer og mer opptatt av et bærekraftig og miljøvennlig sted å drive business fra», forklarer Børge. «Strømkrisen har også gjort sitt og leietakerne er mer opptatt av smart energiforbruk. En del av pakken du får hos oss er bistand i forhold til smart og riktig bruk av energi.»

Kravene for bærekraftige bygg blir bare forsterket – med diverse sertifiseringer og lover og regler som alle som utvikler eiendom må forholde seg til. Her har Tema ønske om å ligge et hestehode foran.

«Vi tenker at vi har alt å tjene på å ligge foran regelverket, i stedet for å drive med brannslukking i etterkant. Tiltakene vi gjør nå må derfor også stå seg om 15-20 år. Det at vi går litt foran her tenker vi dessuten at bidrar til et felles løft for hele eiendomsmassen i landet.»


Oppgraderer teknisk anlegg samtidig

Når Tema Eiendom nå går inn og skifter til fjernvarme, går selskapet også over resten av bygget. Samtidig som fjernvarme installeres, vurderes det tekniske anlegget. Batterier og motorer byttes typisk ut og det totale energibehovet i bygget evalueres. Det kan hende at det tas en avgjørelse på å for eksempel installere et nytt ventilasjonsanlegg, for bedre gjenbruk av varmen i bygget.

«Vi prøver også å ha en delementalitet – både internt i bygget og med nabobygg. Ser vi at vi sitter igjen med overskuddsvarme, er det kjempefint om det kan komme til nytte et annet sted.»

Hvorfor fjernvarme?

Overgangen til fjernvarme har skjedd i to omganger. Den første bølgen av utskiftning til fjernvarme skjedde da oljekjelene ble byttet ut over hele landet. Fjernvarmen bruker det samme vannbårne systemet som oljefyring og det er relativt enkelt å legge om fra det ene til det andre. 

Nå, i forbindelse med det grønne skiftet i samfunnet, ser flere og flere på fjernvarme som den mest effektive løsningen for å få til oppvarming ved fornybar energi. Ved å benytte fjernvarme til oppvarming og tappevann, så frigjøres det elektrisitet og effekt som kan benyttes til elbillading, samt til utvidelse av bygget uten å oppgradere trafostasjoner og dimensjonering av el-nettet.

Det er ikke mulig med fjernvarme i hele landet, men Tema Eiendom bruker det, der det er mulig. Tema Eiendom har avtale med Eidsiva Bioenergi om omlegging til fjernvarme der det er elektriske anlegg. I tillegg til Eidsiva finnes det noen små, lokale fjernvarmeleverandører, som fungerer flere av stedene der Eidsiva ikke leverer. 

Storgata 23 på Gjøvik er en av adressene som i løpet av 2023 oppgraderes med fjernvarme.Storgata 23 på Gjøvik er en av adressene som i løpet av 2023 oppgraderes med fjernvarme.

En del av en større strategi

Å gå over til fjernvarme er en del av bærekraftsstrategien til Tema eiendom. Det er en av mange tiltak for å redusere CO2-avtrykket til selskapet. Les mer om bærekraftstrategien her.

«Vi har som mål å bruke 100% fornybar energi innen 2030. Der vi ikke får til Eidsiva bio-energi, bruker vi andre fornybare energikilder.» 

Børge er optimistisk i forhold til omleggingen av oppvarmingssystem.

«Det vi ser, er at fjernvarmen også er mer stabilt i drift en de gamle ordningene. Selv om du kanskje kan si at det potensielt gir et litt mer sårbart samfunn med sentralstyring, ser vi at det i det daglige er mye mindre feil i denne ordningen, enn i de gamle anleggene. Og det er jo også i seg selv, litt mer bærekraftig.»