Når Tema satser stort på bærekraft, er det med et håp om at flere følger etter. Administrerende direktør Stian Molstadkroken tar oss igjennom alle "hvorfor" og "hvordan" i bærekraftssatsingen.

TEMA eiendom kommer til å levere en egen årsrapport på bærekraft for 2023. Bedriften skal i løpet av få år blant annet ha ned energiforbruket per kvadratmeter, bygge et eget gjenbrukslager og kunne dokumentere at hovedoppvarmingen i alle bygg, kommer fra fornybar energi.

«Det koster å ha som mål å bli innlandets beste eiendomsselskap på bærekraft», forteller administrerende direktør Stian Molstadkroken. «Men vi gjør dette fordi at vi tenker at det vil betale seg. Ikke bare for de globale bærekraftsmålene, men i faktiske penger for bedriften.»

Level up 

Miljøstrategien bedriften planlegger skal sette eiendomsutvikleren i en helt egen klasse. Strategien skal være klar i løpet av 2023 og akkurat nå jobbes det med å sette gode mål for hvor firmaet vil med tanke på bærekraft. Målene spenner fra å etablere et eget gjenbrukslager for materialer fra renovering, til å få bygninger Breeam-sertifisert.

Hele 2022 ble brukt på å hente inn tall og få satt dette i system. Nå har Tema også landet på at de skal levere bærekraftstiltak på fire områder. Leveransen inkluderer blant annet: 

Konkurransefortrinn med tanke på leietakere

Stian mener Tema er heldig som kan satse på bærekraft, på det nivået de gjør nå. Innsatsen er ikke for hvem som helst, men investeringen som gjøres nå vil i sluttenden sette bygningsmassen til Tema i en helt egen klasse.

«Satsingen vil gi oss et stort konkurransefortrinn med tanke på attraktiviteten hos leietakere», mener Stian. «Det ikke bare hos oss styret, eiere og investorer krever en satsing på miljøtiltak. Flere bedrifter er for eksempel pålagt å levere CO2 regnskap også for leieforholdet i bedriften. Her ønsker vi å være den prefererte eiendomsutvikleren/-forvalteren bedriftene kommer til, for å leie.»

  

Bedre vilkår på finansiering

Når Tema kan vise til en viss forbedring på byggene sine får de også tilgang til bærekraftslinkede lån, som har bedre betingelser enn vanlige lån. 

«Disse lånene er selvfølgelig en gulrot i seg selv», smiler direktøren.

Selv om de grønne lånene kanskje ikke vil vare evig, vil de definitivt gjøre en forskjell for kontantstrømmen og mulighetene til Tema Eiendom i noen år fremover.

 

Investering i folk og systemer

For å få oversikt over energiforbruk og bærekraftstilstanden på bygningsmassen på hele 367.000 kvm som bedriften forvalter, har Tema måttet leie inn spesialkompetanse. 

«Vi har ikke sjangs til å følge med på- eller levere på tallene som trengs uten spisskompetansen som hører til et helt fagmiljø», utdyper Stian. «Utviklingen går fort og du må til enhver tid ha oversikt over både nye lover og regler og kompliserte målinger og utregninger».

Selskapet skal levere en GRI-rapport, som betyr at de må ha oversikt over, ikke bare miljømessige forhold, men også sosiale forhold og selskapsstyring. For å få til dette har Tema investert i et program som samler målinger som trengs for å utarbeide GRI-rapporten. Programvaren «Varig» har i løpet av 2022 gitt Tema kontroll på tallene i alle bygg de eier, innen både renovasjon, vannforbruk, byggeår inkludert materialforbruk, energiforbruk og vedlikehold. Programmet er blant annet koblet til EL-Hub og andre måleren og systemer som samler relevante tall fra hvert bygg. 

«Nå når forarbeidet er gjort og tallene og oppkoblingene er i orden, gjør systemet det mulig for oss å ha kontroll på tallene til bygningsmassen vår på en helt annen måte enn før», forteller Stian.
Det diskuteres bærekraft og samfunnsansvar. Stian sitter sammen med kollegaene sine i en bærekraft-workshop som holdes en ettermiddag i mai, for å fastsette målene som skal inn i bærekraftsstrategien.
Det diskuteres bærekraft og samfunnsansvar. Fokusgruppen som jobber med å fastsette målene som skal inn i bærekraftsstrategien.

ALLE må bidra

«For at vi skal få til bærekraft, på riktig, må faktisk alle ansatte i bedriften bidra. Dette er ikke bare et arbeid som skal begrenses til et team, eller den ene bærekraftsansvarlige som holder i roret og helheten her. Alle får et ansvar i bærekraftsstrategien vår.»

Bedriften, med alle ansatte, jobbet i 2022 frem idéer til bærekraftsstrategi. For at strategien skal ha en effekt må også alle bidra. Stian gleder seg over arbeidet og effekten dette kommer til å ha. Han regner med at jobben ikke bare kommer til å merkes internt, men også eksternt.

«Det er noe hyggelig med å kunne gå litt foran, som vi jo gjør – å få lov til å være den første eiendomsutvikleren som løfter bærekraft ordentlig i Innlandet. Jeg håper at vi gjennom arbeidet vi gjør nå, også baner litt vei for resten av eiendomsmarkedet. At vi rett og slett gjør det lettere for nestemann å satse, sånn at vi blir flere. Om vi ikke løfter bærekraft i fellesskap, blir jo verken vi eller verden bedre»

Les mer om bærekraft og fjernvarmesatsingen i TEMA eiendom.