Temafondet 2023 - søknadsfrist 1. oktober

Tema Eiendom vil også i år bidra med økonomisk støtte til gode og bærekraftige formål og prosjekter i Mjøsregionen gjennom Temafondet. Søknadsfrist er 1. oktober og alle innkomne søknader vil etter det vurderes av en jury før de som får støtte blir offentliggjort.


Trykk her for å lese mer om fondet og kriteriene for å kunne søke.