Tema Eiendom har inngått en bærekraftslinket lånefasilitet på totalt 1,7 milliarder med Handelsbanken. Med dette lånet forplikter Tema Eiendom seg til en betydelig miljøsatsing i Innlandet. Tema Eiendom er blant de første eiendomsselskapene i Norge som inngår denne type finansiering.

Øker attraktiviteten for leietakere

«Finansieringen vi nå har fått på plass passer perfekt inn i vår bærekraftstrategi, og vår visjon "Veksthus for næringslivet". Vi skal utvikle vår eiendomsportefølje til å bli enda mer grønn og attraktiv for våre leietakere», sier finansdirektør Martin Zettervall i Tema Eiendom.

Satsingen er et ledd i Tema Eiendom sitt mål om å redusere selskapets klimaavtrykk. Samtidig ønsker de å kunne tilby fremtidsrettede og energieffektive bygg til sine leietakere. Grønne bygg etterspørres i økende grad og selskapet ønsker å være i forkant av denne utviklingen.

Tiltak som settes inn

Tema Eiendom vil gjennomføre en kombinasjon av flere ulike ENØK-tiltak, samt gjøre store investeringer i blant annet fjernvarme, solcelleanlegg, varmepumper og andre bygningsmessige tilpasninger. Videre vil selskapet fortsette å gi utdelinger fra Temafondet, et fond opprettet av Tema Eiendom med formål om å gi økonomisk støtte til gode og bærekraftige prosjekter som er til glede for innbyggerne i Mjøsregionen.  

Jobber strategisk

Tema Eiendom og Handelsbanken har samarbeidet i flere år og den nye avtalen vil styrke samarbeidet ytterligere.

«Tema Eiendom er en kunde vi gjennom mange år har blitt godt kjent med og som jobber strategisk bra på veldig mange områder», sier banksjef Thomas Moe Næstad i Handelsbanken Lillehammer. «De har nå en tydelig og konkret strategi for hvordan de tenker å bidra til enda mer bærekraftig forvaltning av eksisterende eiendom og utvikling av ny eiendom. Denne type kunder liker vi i Handelsbanken og da er det ekstra artig å få på plass en bærekraftslinket lånefasilitet fra vårt kontor på Lillehammer. Gratulerer til Tema Eiendom!». 

Thomas forteller at Handelsbankens posisjon som en av de største aktørene i Norden innen grønn- og bærekraftslinket finansiering, er noe av grunnen til at de får til en avtale som dette. Den lokale nærheten til kundene og et knallsterkt Handelsbanken-lag med spesialister i ryggen har også vært viktig for å få landet låneavtalen. 

Lån med rabattert rente

Et bærekraftslinket lån gir lånetakeren rabattert rente, dersom lånetakeren oppnår de forhåndsbestemte bærekraftsmålene. Den bærekraftslinkede lånefasiliteten til Tema består av et terminlån på 1,5 milliarder for finansering av eksisterende eiendommer samt en revolverende trekkfasilitet på 200 millioner for å sikre videre sunn vekst for Tema Eiendom.