Tema Næringsbygg AS som er heleid av Tema Eiendom AS har kjøpt Marisagvegen 8 og 9 i Moelv i Ringsaker. Kjøpet gjøres gjennom erverv av 100 % av aksjene i Mo Eiendomsutvikling AS og selger er VI Invest AS. Overtakelsen gjennomføres 16.05.2022.

 Eiendommen er totalt på 14,147 da og utgjør 2.850 m2 BTA og har flere mindre leieforhold samt noe ledighet. Eiendommen representerer et betydelig og spennende utviklingspotensial på Moelv.

 Henvendelser vedr. saken kan rettes til følgende:

 Tema Eiendom AS v/adm.dir. Stian Strand Molstadkroken

911 87 056, [email protected]