tema-eiendom

Finansiell rapport 2020

Nøkkeltall - kommer senere

Sum driftsinntekter (mill)

Sum leieinntekter (mill)

Driftsresultat (mill)

Resultat før skatt (mill)

Resultatgrad (%)

Eiendeler (mill)

Egenkapital bokført (mill)

Egenkapitalandel (%)

Egenkapitalavkastning etter skatt (%)

Sum gjeld (mill)

Antall aksjonærer (31.12)

Resultat pr aksje før skatt (kr)

Resultat pr aksje etter skatt (kr)

Utbytte før skatt (kr)

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

Årsrapport kommer senere

    Informasjon til aksjonærer