tema-eiendom

Finansiell rapport 2020

Nøkkeltall for 2020

Sum driftsinntekter (mill)

284,5

Sum leieinntekter (mill)

243,0

Driftsresultat (mill)

146,8

Resultat før skatt (mill)

101,2

Resultatgrad

35,6 %

Eiendeler (mill)

2.949,4

Egenkapital bokført (mill)

858,6

Egenkapitalandel

29,1 %

Egenkapitalavkastning etter skatt

9,5 %

Sum gjeld (mill)

2.090,8

Antall aksjonærer (31.12)

362

Resultat pr aksje før skatt (kr)

32,2

Resultat pr aksje etter skatt (kr)

25,6

Utbytte før skatt (kr)

16

Kurs 31.12 pr aksje (kr)

760

Årsrapport 2020

Informasjon til aksjonærer