tema-eiendom

Åker E6, Hamar - Furnes

Eierandel

100%

Tomtestørrelse

200 DA regulert område

Status

Ledige tomter

---


Om prosjektet


Tema Eiendom eier Åker E6 (Ringsaker Handelspark AS) eies 100% av Tema Eiendom AS. Byggmakker er etablert i parken med et nybygg på ca 4.500.

Biltema har kjøpt tomt i parken og  kommer til å starte bygging av et 7 500 kvm stort varehus. 

Åker E6 blir ferdig utbygd den største Handelsparken mellom Oslo og Trondheim. Ferdig utbygd vil den romme 200.000 m2 bygningsmasse. Tidsperspektivet på utbygging er 5-10 år.  Åker E6 skal bygges som en framtidsrettet handelspark med vekt på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.


---

Dagfinn Lerberg

Salgssjef Prosjekt


Ønsker du mer informasjon?