tema-eiendom

Stasjonsområdet, Gjøvik 

Eierandel

50%

Tomtestørrelse

ca 15 000 m²

Status

---


Om prosjektet

Det kan bebygges med inntil 9.000 m2 i dette prosjektet. Bildet er en skisse. 

Tema Eiendom AS har planer for utvikling av sine tomter og eiendommer i stasjonsorådet i Gjøvik. Sammen med Bane NOR Eiendom AS har Tema Eiendom AS stiftet Gjøvik Utvikling AS, som skal stå for utbyggingen. Selskapet disponerer tilsammen ca 15 DA tomt. I tillegg kommer bygninger og eiendommer som driftes i dag. Dette gjelder bl.a Parkgata 12 og Parkgata 16. Total, langsiktig utbyggingsmulighet er på ca 30.000 m2. Området vist på skissen kan bebygges med 9.000 m2 i 3 etsjer og parkeringskjeller. Tidsperspektiv på utbygging er fra 1-5 år.

Bygg i Parkgata 6-10, som er på "bysiden" av jernbanen, er under utvikling.
Selskapet Gjøvik Utvikling AS administreres av Tema Eiendom AS.


---

Dagfinn Lerberg

Salgssjef Prosjekt


Ønsker du mer informasjon?